AZERNEWS ปล่อยปัญหาการพิมพ์อื่น  • 2019-10-15
  • แหล่ง:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ W88

ฉบับพิมพ์ใหม่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของ AZERNEWS เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน

ฉบับใหม่รวมถึงบทความเกี่ยวกับอาเซอร์ไบจานลัตเวียตาที่จะเปิดบ้านการค้าสถิติแสดงให้เห็นการเติบโตในการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันตัวอย่างของการเย็บปักถักร้อยแห่งชาติโบราณแสดงเป็นครั้งแรกปลายทางบากู

AZERNEWS เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวโลก (WAN-IFRA)

หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีอยู่ที่

หมวดหมู่ข่าว
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม