AZERNEWS ปล่อยปัญหาการพิมพ์อื่น  • 2019-10-08
  • แหล่ง:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ W88

ฉบับพิมพ์ใหม่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของ AZERNEWS เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม

ฉบับใหม่นี้มีบทความเกี่ยวกับ Nakhchivan พยายามที่จะกระตุ้นภาคการปลูกองุ่น, ผลผลิตทองคำเพิ่มขึ้น, Ferrero ของอิตาลีอาจช่วยในการขยายการผลิตเฮเซลนัท, BP: Shah Deniz Stage 2 โครงการกว่า 95% ที่สมบูรณ์ ฯลฯ

AZERNEWS เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวโลก (WAN-IFRA)

หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีอยู่ที่

หมวดหมู่ข่าว
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม